Favoritter

Få hurtig adgang til dine mest brugte opskrifter

Med en gratis profil på Opskriftsamleren.dk, kan du lave en samling af dine favoritopskrifter her på siden.

Klik på favorit-symbolet (hjertet) når du finder en opskrift som du kan lide. Den vil fremover nemt kunne findes her på siden, når du logger ind.

Næringsberegninger på opskriftsamleren.dk er foretaget ved brug af brugernes egne indtastede ingredienser, data fra © Fødevaredatabanken, version 7, 2008, samt © Fødevaredata (http://frida.fooddata.dk), version 4, 2019.
Alle beregninger, samt beregnede tal og informationer vedr. diæter - såsom LCHF og lignende, skal derfor betragtes som vejledende.

© 2012-2023, Opskriftsamleren.dk