Mange ingredienser på Opskriftsamleren.dk indtastes af opskriftsamlerens brugere. De fleste indtastninger sker på basis af ingrediensernes varedeklaration.

Ingredienser der indtastes og kan tilknyttes en producent, bliver samlet og kan ses her på siderne. På den måde kan du få et mere samlet overbliv over ingredienser/fødevarer fra den pågældende producent.

Mammen Mejerierne A/S

Mammen Mejerierne A/Ss hjemmeside

Næringsberegninger på opskriftsamleren.dk er foretaget ved brug af brugernes egne indtastede ingredienser, data fra © Fødevaredatabanken, version 7, 2008, samt © Fødevaredata (http://frida.fooddata.dk), version 4, 2019.
Alle beregninger, samt beregnede tal og informationer vedr. diæter - såsom LCHF og lignende, skal derfor betragtes som vejledende.

© 2012-2023, Opskriftsamleren.dk