Vilkår & betingelser

Opskriftsamleren.dk er en gratis service med det formål at give dets brugere mulighed for at lave deres egen personlige samling af opskrifter. Der vil blive foretaget automatisk vejledende næringsberegning af alle indtastede opskrifter, samt beregning af Guidline Daily Amount (GDA), hvis opskriften har angivelse af portions-antal eller størrelse osv.

Brugere der indtaster opskrifter, kan selv vælge om opskrifterne skal være synlige for alle (offentlig), om de kun skal være synlige for andre brugere af Opskriftsamleren.dk, eller kun for dem selv (privat). Langt de fleste opskrifter på Opskriftsamleren.dk er p.t. markeret som "Privat", og kan derfor kun ses af de brugere der har indtastet dem.

Næringsberegningen

Beregningen af opskrifternes næringsværdier er vejledende og kan ikke sidestilles med egentlige analyser, da præcisionen af beregningen på Opskriftsamleren.dk afhænger af, om de brugte ingredienser — som ofte er indtastet af brugerne selv — er korrekt indtastet. Præcisionen afhænger også af selve tilberedningsmetoden, som Opskriftsamleren.dk af naturlige årsager ikke er herre over. Ved bagning eller stegning vil Opskriftsamleren.dk foretage en standard beregning af det svind der sker ved tilberedning. Ingredienser der er indtastet af opskriftsamlerens brugere, vil blive markeret med symboler, så man kan se om de er kontrolleret af administrator eller ej. Selv om en ingrediens er kontrolleret af administrator, kan der stadig forekomme variationer i forbindelse med forskellige producenters angivelser af næringsværdier. Der kan endda være forskellige næringsværdier af samme produkt fra samme producent.

Opskrifterne

Alle opskrifter på Opskriftsamleren.dk er indtastet af hjemmesidens egne brugere. Opskriftsamleren.dk er derfor ikke ansvarlig for præcisionen eller rigtigheden af dette.

Opskriftsamleren.dk modtager gerne beskeder/mails fra brugere der mener at opskrifter eller ingredienser er fejlagtigt indtastet. Skriv også gerne hvis du finder andet der bør rettes.

Disclaimer

Da de fleste beregninger på Opskriftsamleren.dk foretages vha. opskrifter og ingredienser der er indtastet af brugerne selv, påtager Opskriftsamleren.dk sig derfor intet ansvar for rigtigheden eller præcisionen af disse beregninger. Al brug af Opskriftsamleren.dk og beregninger foretaget igennem Opskriftsamleren.dk sker under eget ansvar.

Ophavsret

Opskriftsamleren.dk's brugere gøres ved indtastning af opskrifter opmærksom på gældende regler om ophavsret. Mener du at der er materiale, f.eks. opskrifter eller billeder, på Opskriftsamleren.dk som bryder disse regler, er du også velkommen til at skrive, så materialet kan fjernes. Skriv gerne til Opskriftsamleren.dk via formularen her

Ingredienserne

Ingredienser på Opskriftsamleren.dk kan også være indtastet af Opskriftsamleren.dk's brugere. Hvis dette er tilfældet, vil ingredienserne være markeret med "Varedeklaration". Der vil desuden være en indikation af, om administrator har tjekket og godkendt de indtastede tal.

Der vil ofte være flere varianter af samme ingrediens på Opskriftsamleren.dk. Dette skyldes, at brugerne ofte vælger at indtaste deres ingredienser påny, i stedet for at bruge og omdøbe eksisterende ingredienser.

Administrator har mulighed for at godkendte udvalgte brugere, så deres indtastede ingredienser godkendes automatisk. Du bør derfor altid tjekke om de viste næringstal ser rigtige ud. Skriv gerne, hvis du finder ingredienser, hvor næringsværdierne ser markant forkerte ud.

Hovedparten af ingredienserne på Opskriftsamleren.dk er ingredienser der er hentet fra og krediteret til Fødevaredatabanken, version 7, 2008, eller 2009. Disse ingredienser er analyseret og testet, og må betragtes som de mest præcise på Opskriftsamleren.dk.

Madfakta

Alle indtastede opskrifter som brugeren har adgang til, samt alle ingredienser, kan bruges på siden "Madfakta". På denne side foretages en beregning af brugerens kalorieindtag og kaloriebehov. Disse beregninger er, som alle andre beregninger, vejledende.

Misbrug

Opskriftsamleren.dk forbeholder sig ret til at slette enhver opskrift eller ingrediens, som er indtastet på Opskriftsamleren.dk, som ikke overholder retningslinierne for almindelig god opførsel, overtræder gældende lov om ophavsret etc. Opskriftsamleren.dk forbeholder sig også ret til at ændre opskrifters status fra "offentlig" til "privat", hvis opskrifterne skønnes at være at mere privat end offentlig karakter. Det kan f.eks. være opskrifter der nærmest ikke indeholder noget tekst om hvordan opskriften skal laves.

Opskriftsamleren.dk forbeholder sig desuden ret til at slette brugere og deres indtastede opskrifter og oplysninger, hvis disse skønnes bevidst fejlagtige og/eller oprettet eller indtastet med et ikke-seriøst formål. Brugere der slettes eller får slettet indhold, vil ikke modtage beskede herom.

 

Næringsberegninger på opskriftsamleren.dk er foretaget ved brug af brugernes egne indtastede ingredienser, data fra © Fødevaredatabanken, version 7, 2008, samt © Fødevaredata (http://frida.fooddata.dk), version 4, 2019.
Alle beregninger, samt beregnede tal og informationer vedr. diæter - såsom LCHF og lignende, skal derfor betragtes som vejledende.

© 2012-2023, Opskriftsamleren.dk